Elsőpéntekesek

Egyházközségünkben - is - az idősek, az ágyhoz és házhoz kötött betegek az előrehaladott korukkal, a maguk szenvedésével nagy kegyelmi erőt jelentenek. Évente házszenteléskor újabb és újabb testvérek kerülnek nyilvántartásba, akiknek lelki élményt és megerősödést jelent, a lelkipásztori látogatás. Többen közülük valamelyik környékbeli egyházközség oszlopos tagjai, de idős koruk, betegségük miatt - főleg a tél idejére – bejönnek gyermekeikhez vagy unokáikhoz a városba.

Az elsőpéntekes betegek havonta egy alkalommal lelkipásztori látogatásban részesülnek, előre eltervezett és közölt rend szerint. Az elhalálozásoknak és a hazautazásoknak függvényében számuk változik 30-60 között. Minden hónapban – januárt kivéve, akkor házszentelések alkalmával találkozunk velük – a nyilvántartott, idős beteg testvéreket elsőpénteken és az elsőpénteket megelőző csütörtökön délelőtt látogatjuk meg. A lelkipásztori látogatás alkalmával mindannyian szentáldozáshoz járulnak, ha szükség szentgyónást végeznek. Ha másképp nem szükség, évente egy alkalommal részesülnek a betegek szentségében.

Az évi pihenőszabadság vagy más ritka esetbeli akadályoztatáskor, a betegeket látogató plébánost a civil áldoztatók helyettesítik, akik szentáldozásban részesítik őket.