Áldoztatók

Egyházközségünkben az állandó szentgyónási lehetőség miatt (minden vasárnapi szentmisén valamelyik nyugdíjas atya gyóntat), az évek alatt - Istennek hála - megnőtt a szentáldozások száma. Eucharisztikus lelkületű közösség vagyunk, egyre többen megszokják, hogy egy szentgyónással többször is szentáldozáshoz járuljanak. Egyre jobban belekapcsolódnak az elsőpénteki, és a heti szerda esti félórás szentségimádásba.

Hogy a vasárnapi szentmisék és a róráté szentmisék az áldozók nagy száma miatt időben ne húzódjanak el, a főegyházmegyei zsinat 27. rendelkezésében megfogalmazottakat gyakorlatba öntve 2008-ban az egyháztanáccsal való közös megbeszélés, javaslat és felkérés alapján kijelöltük Tófalvi Mihály, Zsombori Zsolt és Sebestyén István gyakorló keresztény családapákat az áldoztatás szolgálatára.

Személyes megbeszélések, oktatás, és kérdések tisztázása után nevezettek fel lettek terjesztve a Főegyházmegyei Hatósághoz jóváhagyás miatt. A felhozott lelkipásztori indokok alapján 2008. február 12-én dr. Jakubinyi György érsek megadta az áldoztatási engedély azzal a feltétellel, hogy a nevezett áldoztatók tevékenységüket a mindenkori plébános felügyelete és irányítása alatt végezzék, szem előtt tartva az ide vonatkozó kánoni előírásokat. 2008. március 2-án Msgr. Tamás József püspök atya beiktatta az áldoztatókat szolgálatukba és bevette az egyházközség ötödik egyháztanácsának esküjét. Azóta Tófalvi Mihály, Zsombori Zsolt és Sebestyén István segítenek a szent eucharisztia kiosztásában, róráté szentmiséken és valahányszor a helyzet úgy kívánja. A plébános akadályoztatása esetén az elsőpéntekes betegeket is végig látogatják.

2018 április 28-án Msgr. Tamás József püspök atya beiktatta az áldoztatók sorába Péter Albertet és Sebestyén Ernőt.