Mária Légió

Az írországi Dublinban 1921. szeptember 7-én, Szűz Mária születésnapjának előestéjén alapította néhány személy, akik valami nagyot akartak tenni Jézusért. Az alapítók az egyház gonosszal szembeni harcát szemlélve a Róma Birodalom hadseregének nevét és annak kifejezéseit alkalmazták magukra. A Mária Légió serege és fegyverei nem e világból valók. Alapítása óta a világ minden részén elterjedt ez a katolikus lelkiségi mozgalom. Magyar területen 1989 óta működik. A mozgalom lényege: „ahogy Mária adta a világnak Jézust, úgy kell nekünk is minden nap megmutatnunk Őt az embereknek.”

Összejöveteleinket a Kis Szent Teréz templom sekrestyéjében tartjuk hetente egyszer. Találkozóink időpontja: hétfő 18.45 óra. A találkozók időtartama kb. másfél óra. A találkozót a tagok által választott elnök vezeti a kézikönyv által meghatározott rend szerint. Minden találkozó Szentlélek imával és egy koszorú rózsafüzér elimádkozásával kezdődik, majd a kézikönyvből való felolvasás követi. Ezután megosztjuk egymással az előző hét apostolkodásának örömeit, és megbeszéljük a következő hét feladatait. Befejezésül a lelki vezető (aki lehet pap, szerzetes, vagy a lelki életben előrehaladt személy) néhány perces tanítást végez.

Ki lehet a Mária Légió tagja? Mindenki, aki alkalmas a légiós munkára: aki római katolikus, egyházilag rendezett életet él, és rendszeresen töltekezik a szentségek kegyelmi erejéből. Az aktív tagság feltétele, hogy vállalja a részvételt a heti üléseken, a munkavégzést, valamint azt, hogy naponta elvégzi a légiós imákat. Az imádkozó tagság feltétele, hogy vállalja a napi egy koszorú rózsafüzér elvégzését. Az ők tevékenységük nagyon fontos, mivel ők segítik imáikkal az aktív tagok munkáját.

Meg lehet keresni minket személyesen a találkozók előtt egy fél órával a Kis Szent Teréz templom sekrestyéjében. Elérhetőségünk: 0741-029 866, 0266.214.713.