Lelkiségi csoportok találkozási alkalmai

CSOPORT TALÁLKOZÓ
Egyháztanács Időszakosan – szükségszerűen
Forrás Közösség Hetente, kedden 18,00 órakor a plébánián, kivéve a hónap utolsó keddje (csoporttalálkozók házaknál)
Gyermekkórus Hetente vasárnap 9,00 órakor a templomban
Gyermekrózsafüzér Hetente szerdán 18,00 órakor a templomban
Hálaluja Hetente pénteken 18,00 órakor a plébánián
Házanépe Hetente kedden a reggeli szentmise után
Házas Hétvége Havonta alkalomszerűen
Huncutok Hetente csütörtökön 18,00 órakor a plébánián
Kórus Hetente kedden és szerdán este 19,00 illetve 20,00 órakor a plébánián
Lektorok Havonta első szerdán az esti szentmise után a plébánián
Mária Légió Hetente hétfőn este a templom sekrestyéjében
Ministránsok Alkalomszerűen
Missziósok Havonta alkalomszerűen
Pitypang Hetente csütörtökön 18,00 órakor a plébánián
Rózsafüzér Társulatok Alkalomszerűen
Zsolozsmázók Havonta első kedden 19,00 órakor a plébánián