Benedek Róbert Károly

Benedek Róbert Károly

1989. december 12-én született Székelyudvarhelyen.

Az általános iskolát szülővárosában végezte, majd a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum tanulója volt. Ott is érettségizett 2008-ban.

Ugyanabban az évben kezdte el tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, ahol 4 tanulmányi évet végzett el, majd utána a pasztorális év következett.

Gyakorlati évének első felét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánián, a második félévet pedig a brassó-bolonyai plébánián töltötte. Ennek befejezése után egy évvel, 2014. június 28-án diakónussá szentelte dr. Jakubinyi György érsek.

2015. június 29-én egyházmegyénk érseke, dr. Jakubinyi György pappá szentelte. Papi jelmondata: "Hagyatkozz az Úrra, bátran cselekedj, szíved legyen erős, és bízzál benne!" (Zsolt 27,14) Első szolgálati helye a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király Plébánia.