Mihály Imre

Mihály Imre

Egyházközségünk első papi hivatása.

1981. július 25-én született Székelyudvarhelyen, ahol általános- és középiskolai tanulmányait is végezte. A Tamási Áron Gimnázium diákjaként érettségizett 2000-ben.

Ezután sikeresen felvételizett a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára. Gyakorlati évének első felét a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet öregotthonban, míg a második félévet Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János Plébánián töltötte.

A Papneveldében folytatott 7 évnyi tanulmány után egyházmegyénk érseke, dr. Jakubinyi György 2007. június 24-én szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban. Papi jelmondata: „Őrizd meg a rád bízott kincset!” (1Tim 6,20)

Isten szőlőjében kifejtett szolgálatának első állomása Gyergyóremete volt, ahol 2007–2008 között tevékenykedett segédlelkészként. Azután 2 évre Brassó-Bolonyára helyezte a főpásztor, majd ugyancsak két esztendeig, 2010–2012 között Kolozsváron, a Szent Mihály Plébánián szolgált.

2012. augusztus 1-jétől a csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia segédlelkésze.

2015. augusztus 1-jétől egyházmegyénk érseke Marosújvár-Felvinc egyházközségek plébánosává nevezte ki.