Egyháztanács

A közösségért végzett tevékenység hatékonyabbá tétele és a vállalt feladatok miatt az egyháztanács keretén belül a következő munkacsoportok alakultak:

 1. Pasztorális munkacsoport
 2. Liturgikus munkacsoport
 3. Hitoktatási munkacsoport
 4. Családgondozási munkacsoport
 5. Karitatív munkacsoport
 6. Gazdasági munkacsoport

Évente személyes meghívásra az egyháztanács tagjai összegyűlnek, és a plébános elnökletével az egyházközség ügyeit megtárgyalják, és véleményezik. Az egyháztanács gyűlésekről hivatalos jegyzőkönyv készül. A tárgyalandó probléma függvényében van eset, amikor csak egy bizottság tagjai vannak megszólítva, hogy a szóban forgó kérdést véleményezzék. Az egyháztanács tagjai cselekvő módon belekapcsolódva az egyházközség életébe, ügyvitelébe, a plébános mellett állnak és az ő segítségére vannak.

 

Közösségünk egyháztanácsa:

 1. András József
 2. Balázs Katalin
 3. Bokor Zoltán
 4. Fábián Edit
 5. Fülöp Csilla
 6. id. Fülöp Sándor
 7. ifj. Fülöp Sándor
 8. Geréb Ibolya
 9. id. Gergely László
 10. ifj. Gergely László
 11. Kovács Erzsébet
 12. Kovács Ferenc
 13. Kovács Ilona
 14. Máyai Erzsébet
 15. Neubauer István
 16. Neubauer Zoltán
 17. Pál János
 18. Péter Albert
 19. Sebestyén István
 20. Székely István
 21. Tófalvi Katalin
 22. Tófalvi Mihály
 23. Wenetsek Ágnes
 24. Zsombori Zsolt