Tamás László

1995-ben alakult egyházközségünk első egyházi hivatása, akit a kántori szolgálatra szólított az Úr.

Székelyudvarhelyen született 1982. december 2-án.

Az általános iskolát városunkban járta, ami után Gyulafehérvárra a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumi Szemináriumba felvételizett, és ott is érettségizett 2001-ben.

A kántor-vizsga sikeres letétele után 2001 novemberében Zeteváralján kezdte kántori pályafutását, miközben Udvarhelyen asztalosként is dolgozott.

Ezután 1 év katonaság következett.

2003 októberétől a szombatfalvi Szent György Plébánia kántoraként szolgálja Istent és egyházközségét.

2013. október 12-én feleségül vette Károly Adélt.