Zsolozsmázók

Egyházközségünkben megszületett az igény, hogy a hívek is belekapcsolódjanak az egyház hivatalos imájának, a szent zsolozsmának a végzésébe. Az eddigi tagok templomi meghirdetés és személyes megszólítás révén jelentkeztek, akikkel kialakítjuk a zsolozsmázók lelkiségi csoportját. A csoport havonta egy alkalommal találkozik, amikor közösen zsolozsmázunk, és ahogy kisorsolják a Rózsafüzér titkait, a csoport tagjai között el lesz osztva, hogy a következő hónapban ki melyik imaórát végzi.  Így a reggeli dicséret (laudes), napközi imaóra, esti dicséret (vesperás), és befejező imaóra 4 ember által naponta el lesz imádkozva. A közösségi célú imaszándékot is meg fogjuk beszélni.

Csoport vezető: Geréb Ibolya