Fília - Homoródremete

Homoródremetei templom1998-tól a főpásztor plébánosi kérésre Homoródremetét – az eddig a Szent Miklós plébániához tartozó leányegyházközséget – plébániánkhoz csatolta. A filiába kétheti rendszerességgel, valamint a nagyobb ünnepeken látogatunk el szentmisét tartani. 1999. július 25-én először indult egyházközségünkből gyalogos zarándoklat filiánkba, Homoródremetébe a Szent Jakab napi búcsús szentmisére. Évente az elsőáldozó gyermekekkel a tavasz folyamán gyalogosan elkirándulunk Homoródremetébe.

2001. július 29-én a homoródremetei búcsús szentmisén az ünnepi beszédet Msgr. Bálint Lajos nyugalmazott érsek úr mondta. 2004. július 25-én több mint 100 udvarhelyi hívő zarándokolt Homoródremetébe a Szent Jakab napi búcsús szentmisére, amelynek főcelebránsa és ünnepi szónoka ugyancsak Msgr. Bálint Lajos nyugalmazott érsek volt. A szent ünneplést közös lakoma és éneklés követette. 2005. július 25-én alkalmatlan időjárás miatt kevesen zarándokoltak el a Szent Jakab napi búcsúra. Viszont sokan mentek át Remetébe autókkal, így zsúfolásig megtelt templom és udvar fogadta, és hallgatta Ft. Bartos Károly vágási plébánost, ünnepi szónokot. A jól bevált szokáshoz híven a szentmisét közös ebéd, mulatozás követte.

2006-ban a hagyományossá vált homoródremetei Szent Jakab-napi búcsú július utolsó vasárnapján került megrendezésre. Ez évben díszvendégek voltak a mallersdorfi ferences nővérek elöljárói, Schw. Maria Marion általános főnöknő, Schw. Maria Magdalen általános főnöknő-helyettes és Msgr. Wilhelm Gegenfurtner superior úr. Az ünnepi szentmisén Ft. Kovács Sándor főesperes mondott beszédet. A remetei templom egyre rosszabbá váló állapota miatt 2007 augusztustól kiürítettük azt, és attól kezdve a szentmiséket a plébánia épületének ebédlőjében végeztük, hogy idővel tatarozni, renoválni tudjuk a kis templomot.

2008-ban volt 10 éve, hogy Homoródremete a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz egyházközség filiája. 10 év alatt sok kalandos utazásban, rengeteg szeretetteljes fogadtatásban volt részünk. Áldozathozatallal jár, de sok lelki örömet ad a kis falu rendszeres látogatása. Az évek során több száz gyermekkel és felnőttel kirándultunk gyalogosan Remetébe. A búcsút is mindig meghirdetjük, és zarándokokat toborzunk. 2008-tól sikerült az ünnepet a Jakab naphoz legközelebb eső szombatra áttenni (eddig mindig vasárnap volt). Így jobban megfelel mind a hazautazó híveknek, mind a papságnak. A búcsús szentmisét Ft. Mátyás Károly főesperes celebrálta, Ft. Veress Sándor homoródkarácsonyfalvi plébános prédikált, továbbá jelen volt Ft. László Attila szombatfalvi plébános is.

2009-ben a búcsús ünnepi szentmisét Ft. Simó Sándor kadics-bethlenfalvi plébános celebrálta és prédikált. Gyalogosan is zarándokoltak Székelyudvarhelyről. A szentmisét nótázás, lakoma, jó hangulatú együttlét követte. A nyár folyamán szépen haladt a homoródremetei templom felújítása: új padlózat, új ajtók, hőszigetelő ablakok, belső pucolás, festés, oltár és oltárkép szakszerű restaurálása, kórusfelújítás, kórusfeljáró eredeti helyére való visszaállítása, külső vakolás, meszelés, párkányok eredeti állapotba való visszaállítása, új csatornázás, toronybádogozás és festés.

2010. július 3-án, szombaton volt a felújított homoródremetei templom ünnepélyes megáldása. Exc. Jakubinyi György érsek úr, Borbély Gábor apostoli protonotárius, Hajdó István és Mátyás Károly főesperesek, valamint 8 paptestvér jelenléte tette igazi ünneppé a napot. Három fiatalt a keresztény nagykorúság szentségében is részesített főpásztorunk. A négy évig tartó munka után jó volt hálát adni. A homoródremetei templom, amely 1834-ben épült és 1913-ban volt felújítva, most ismét eredeti állapotában, szépségében a falu dísze és Isten méltó hajléka lett. Az elmúlt 4 év folyamán sokan sokat tettek, hogy templomunk megújuljon: anyagi javakkal, lelkiismeretes, hozzáértő munkával, közmunkával, segítséggel álltak a szent ügy mellett a templomfelújítás nagy művében. Köszönetet a jótevőknek, adományozóknak, helybelieknek, elszármazottaknak, az anyaegyházközség tagjainak és mindenkinek, akik támogatták a homoródremetei templom felújítását. A szentmise után három fenyőfát ültettünk: egyet az érsek atya, egyet a bérmálkozók, egyet a gondnokság tagjai. Tettük ezt annak jeléül és reményében, hogy ebben a kis faluban van és lesz élet.  Ezután az érsek atya és a papság a ferences nővérekkel felvonult a T. Lucia nővér volt házába. A házat, amely átkerült a ferences nővérek tulajdonába, és ők teljesen felújították, az érsek úr ünnepélyesen megszentelte. Az ünneplés estébe nyúló közös ebéddel és nótázással zárult. Istennek legyen hála, akinek támogatását és gondviselő kezét végig tapasztalhattuk a munkálatok alatt.

2010. Július 25-én Szent Jakab búcsút tartottunk a felújított homoródremetei templomban. Szentmisét celebrált és prédikált Ft. Kovács Sándor kolozsvári főesperes-kanonok, aki a templomrenoválás költségeinek 80%-t adományozta. Ebben az évben a templommegáldás volt a kiemelkedőbb ünnep, de a megújult templomban az első szentmise is bensőséges, meghatóan szép ünnep volt.

2011-ben június 4-én, szombaton volt az örökös szentségimádási nap, amelyet egybekötöttünk az elsőáldozó és hittanos gyermekek tanév végi kirándulásával. A felújított templomban szentségi énekek, szentségimádási imák, közös Rózsafüzér hangzottak el, közben elcsendesüléssel, sőt gyermek szentségimádási órát is tartottunk. A 37 hívőből 22-en gyűltek össze.  14 órától volt az ünnepi hálaadó szentmise, Tantum Ergo és szentségi áldás.

2011. július 31-én, a hónap utolsó vasárnapján a búcsús szentmise főcelebránsa Msgr. Tamás József püspök atya volt, aki először járt Homoródremetében. A falu határában székelyruhás férfiak várták lóháton, és köszöntötték a püspök atyát. A szentmise végén a püspök atya megköszönte a plébános és a kántor tevékenységét, hogy a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz népes egyházközség mellett vállalják a kis falu lelkipásztori szolgálatát, és meghozzák érte az áldozatot. Megköszönte a gondnoknak és a gondnokságnak a tevékenységét, ügybuzgóságát és igyekezetét, amivel a lelkipásztor mellett állnak az egyház ügyének szolgálatában.

2012-ben július 28-án tartottuk a Szent Jakab-napi búcsút, melynek szónoka Ft. Kovács Péter székelykeresztúri plébános atya volt, aki először járt Homoródremetében. A szentmise főcelebránsa Ft. Páll Ferenc bögözi plébános volt, koncelebráltak Ft. Kovács Péter, Ft. Hajdó Vilmos, Ft. Vass Ince és Botár Gábor helyi plébános.